Våre priser til næringslivet og offentlig sektor

En advokats godtgjørelse kalles salær. Det er ingen allmenne satser eller tariffer for utføring av private oppdrag. De retningslinjer Advokatfirma Krabberød AS følger fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

Kostnaden ved juridisk bistand varierer avhengig av medgått tid, saksområdet og sakens vanskelighetsgrad. Oppnådd resultat vil også bli tatt med i vurderingen.

Prisene er fra og med kr 1 350,- pr. time eks. mva. og andre offentlige gebyrer.

Pris for faste klienter er etter egen avtale.

Vi forsøker å fakturere utført arbeid med jevne mellomrom, hver annen eller tredje måned, herunder ved årets slutt. I noen saker, bl.a. hvor det har vært lite arbeid, kan det være naturlig å vente med faktureringen til årets slutt, eller til oppdraget er avsluttet. På forespørsel skal advokaten gi et estimat av hva salæret vil kunne bli. Estimatet vil ofte være basert på en rekke usikre forutsetninger og er kun av veiledende karakter.