Våre priser til forbruker

En advokats godtgjørelse kalles salær. Det er ingen allmenne satser eller tariffer for utføring av private oppdrag. De retningslinjer Advokatfirma Krabberød AS følger fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

Kostnaden ved juridisk bistand varierer avhengig av medgått tid, saksområdet og sakens vanskelighetsgrad. Oppnådd resultat vil også bli tatt med i vurderingen.

Advokatfirma Krabberød har valgt å fastsette fastpris på enkelte oppdrag, slik at klienter enkelt kan forespeile seg utgiftene i forbindelse med oppdrag.

Prisene er veiledende og er ikke inkludert merverdiavgift og andre offentlige gebyrer.

Konsultasjon inntil 1/2 time    kr 700,-
Ordinær timepris   fra kr 1 350,-
Enkelt testament    kr 2 200,-
Enkel ektepakt eks. tinglysingsgebyr   fra kr 2 000,-
Enkelt kontraktsoppgjør (fast eiendom) eks. gebyr og dokumentavgift       kr 10 000,-

 

Vi forsøker å fakturere utført arbeid med jevne mellomrom, hver annen eller tredje måned, herunder ved årets slutt. I noen saker, bl.a. hvor det har vært lite arbeid, kan det være naturlig å vente med faktureringen til årets slutt, eller til oppdraget er avsluttet.
På forespørsel skal advokaten gi et estimat av hva salæret vil kunne bli. Estimatet vil ofte være basert på en rekke usikre forutsetninger og er kun av veiledende karakter.