Om oss

Advokatfirma Krabberød ble grunnlagt i 1982 og har stor kunnskap om næringslivet på Sørlandet.

Vi yter bistand innenfor en rekke rettsområder, og ønsker særskilt å fremheve vår erfaring og kunnskap innenfor arverett, generasjonsskifte, fast eiendom, selskapsrett, forhandlinger, immaterialrett, kontraktsrett, gjeldsforhandling, formuesrett og kjøp/salg av bedrifter. Vi tilbyr også juridisk bistand innenfor andre rettsområder.

I tillegg til høyt faglig nivå fokuserer vi på tilgjengelighet, effektivitet og service i samsvar med våre kunders behov. Vi har tro på tett oppfølgning og dialog med våre kunder, slik at vi får den beste mulige plattformen til å løse saker på en kostnadseffektiv måte.

Vi yter bistand overfor medlemmer av Kreditorforeningen Sør og Huseiernes Landsforbund.