Advokat
Vegard Launes
 
 
Telefon:
38 14 61 00
E-post:

Hovedarbeidsfelt:

 • Bobehandling
 • Fast eiendom
 • Selskapsrett
 • Arv og generasjonsskifte
 • Kontraktsrett
 • Forbrukerkjøp

Erfaringsbakgrunn:

 • 2022-d.d.: Advokat, Advokatfirma Krabberød AS
 • 2018-2022: Advokatfullmektig, Advokatfirma Krabberød AS

 • 2018-d.d.: Juridisk rådgiver for LO Kristiansand og omegn i privatrettslige spørsmål
 • 2018: Master i rettsvitenskap, med spesialisering innen selskapsrett. Masteravhandling om «Vilkårene for uttreden og oppløsning av aksjeselskap ved myndighetsmisbruk»
 • 2015-2016: Saksbehandler Gjensidige Forsikring ASA

Tillitsverv:

 • 2015-d.d.: Styreleder Kristiansand Boligselskap KF
 • 2018-d.d.: Styreleder i flere familieeide eiendomsselskaper
 • 2013-2015: Økonomiansvarlig Bergen Studentidrettsallianse