Advokat
Olaf Vaboen
 
 
Telefon:
38 14 61 00
E-post:

Hovedarbeidsfelt:

  • Bobehandling
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Merverdiavgift
  • Selskapsrett
  • Arv/skifte, generasjonsskifte
  • Kontraktsrett

Erfaringsbakgrunn:

  • 1997: Juridisk embetseksamen
  • 1997-2001: Konsulent/førstekonsulent, Fredrikstad likningskontor og folkeregister
  • 2001-2008: Skattejurist/seniorskattejurist, Vest-Agder Fylkeskattekontor/Skatt Sør
  • 2008-d.d.: Advokatfirma Krabberød. Advokatbevilling 2009.