Advokat
Øystein E. Krabberød
Møterett for Høyesterett 
 
Telefon:
38 14 61 00
E-post:

Hovedarbeidsfelt:

 • Forretningsjuss
 • Selskapsrett, salg/kjøp av selskaper
 • Bobehandling
 • Kontraktsrett
 • Arv/skifte, generasjonskifte
 • Fast eiendom, utbyggingssaker
 • Tvisteløsning
 • Økonomisk rådgivning

Erfaringsbakgrunn:

 • Foreleser på en del fagkurs
 • 1982-d.d.: Egen advokatpraksis, samt daglig leder i Kreditorforeningen Sør
 • Advokatbevilling 1982 - Møterett for Høyesterett 2007
 • 1980-1982: Avokatfullmektig hos advokat Odd K. Einstabland m.fl.
 • 1979-1982: Juridisk konsulent/revisormedarbeider, Revisorfirma Steinar Thommesen / Sigurd Mjaaland
 • 1979: Juridisk embetseksamen
 • 1977: Cand.mag. i økonomi og jus
 • 1972-74: Økonomistudier Sosialøkonomisk Institutt, Oslo

Representasjoner:

 • Kreditorforeningen Sør, tjenester innenfor inkasso, kredittopplysning og fordringsadministrasjon.
 • Huseiernes Landsforbund, tilknyttet advokat med tjenester overfor medlemmene.

Tillitsverv:

 • 2002-d.d.: Spareskillingsbanken
  • Formann i kontrollkomiteen 2002-2011
  • Styreleder 2012-d.d.
 • 1999-d.d.: Norges Kreditorforbund
  • Styremedlem
 • 1997-2009: Juristenes Utdanningssenter
  • Medlem av fagutvalget for konkurs, akkord, panterett og regnskap
 • 1998-2003: Stiftelsen Fullriggeren "Sørlandet"
  • Styremedlem
 • 1994-1999: Den Norske Advokatforening, Vest-Agder krets
  • Styremedlem fra 1994
  • Formann 1998-99
 • 1993-94 og 1998-99: Den Norske Advokatforening
  • Medlem av representantskapet
 • 1993-1999: Den Norske Advokatforening
  • Medlem av permanent lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso