Advokat
Øystein E. Krabberød
Møterett for Høyesterett 
 
Telefon:
38 14 61 00
E-post:
 
Advokat
Olaf Vaboen
 
 
Telefon:
38 14 61 00
E-post:
 
Anna Krabberød
Regnskap
 
Torbjørg Solberg Sødal
Advokatsekretær
 
Hege Ribe
Administrasjonssekretær