Kontraktsrett og forhandlinger

En betydelig del av Advokatfirma Krabberøds løpende oppdrag består i rådgivning innenfor kontraktsrett, herunder aktiv deltakelse i forhandlinger.

Erfaring og god forretningsforståelse har erfaringsmessig stor betydning ved inngåelse av større og mindre kontrakter. Det beste resultatet oppnås gjerne når advokaten tas med på råd tidlig i prosessen.

Vi dekker de fleste områdene innenfor det mangfold av kontraktsformer som er aktuelle for henholdsvis næringsliv og privatpersoner. Dette gjelder blant annet innenfor områder som agent- og forhandleravtaler, franchiseavtaler, lisensavtaler, leveranseavtaler, kjøp og salg av fast eiendom og andre aktiva leieavtaler, håndverkertjenester mv.