Insolvens

Kontoret tilbyr juridisk og strategisk rådgivning til bedrifter og privatpersoner innenfor fagområdet insolvensjus.

Når et firma har økonomiske problemer, ser vi det som avgjørende at advokat blir koblet inn på et tidlig stadium, og på et tidspunkt hvor det fremdeles foreligger alternative veivalg. Vi vil i vårt arbeide også kunne dra veksler på vårt øvrige kontaktnett, så som banker, offentlige myndigheter og andre forretningsforbindelser.

Kontoret har gjennom utstrakt bostyrererfaring og ledelse av gjeldsforhandlinger / akkorder opparbeidet seg en betydelig praktisk og faglig kompetanse på området.

  • Generell rådgivning innen konkurs og gjeldsforhandlinger.
  • Selskapsrettslige, skatte- og avgiftsrettslige,  og konkursrettslige skranker for restruktureringer.
  • Styrets ansvar og plikter.
  • Praktisk håndtering av restruktureringer og kreditorforhandlinger.
  • Ledelse av gjeldsnemnder.
  • Bostyreroppdrag i konkursboer.
  • Prosessoppdrag i tilknytning til ansvarsforhold i insolvente selskaper herunder styreansvar, revisoransvar og omstøtelse.