Fast eiendoms rettsforhold

Kontoret arbeider bl.a. med avhending av fast eiendom, bebygd eller under utbygging, husleierett for bolig- og næringseiendommer, borettslovene, eierseksjonsloven, samt spørsmål vedrørende oppføring og organisering av bolig- og næringseiendommer.

 Aktuelle spørsmål kan være:

 • Stiftelse, oppfølging og opphør av husleieforhold, privat og næring.
 • Etablering av borettslag og eierseksjonssameier, herunder seksjonering/reseksjonering og utarbeidelse av vedtekter, m.v.
 • Rådgivning ved forvaltning og drift av borettslag, sameier, velforeninger, nærings- eiendommer m.m.
 • Bistand ved overdragelse av fast eiendom, herunder utarbeidelse av kjøpekontrakt og overskjøting.
 • Rådgivning knyttet til profesjonsansvar for meglere, takstmenn m.v.
 • Byggesaker.
 • Planlegging og tilrettelegging av utbygging.
 • Tvister knyttet til fagområdet generelt, herunder eierskifter, oppføring, rehabilitering m.v.
 • Andre typer kontrakts- forhold i tilknytning til bolig- eller næringseiendom.
 • Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom.
 • Rettigheter til fast eiendom.
 • Tomtefeste.

Vi bistår også med råd og veiledning i forhold til den løpende drift.