Familie, arv og generasjonsskifte

Kontoret gir rådgivning omkring praktiske, juridiske og økonomiske forhold ved generasjonsskifte og arv, herunder de skatte- og avgiftsmessige sider ved dette.

Vi kan hjelpe deg til å unngå konflikter eller til å finne gode løsninger når konfliktene vedrørende familie-, arve- og skifterett oppstår.
I skilsmissesaker og ved arveoppgjør har vi god erfaring med å være felles advokat for ektefellene/arvingene. Dette gir bedre muligheter for et resultat som alle kan enes om.
En viktig side ved kontorets arbeid er å forebygge at konflikter oppstår ved skilsmisse og arveoppgjør. Det beste er å inngå avtaler på forhånd.
Vi har betydelig erfaring som oppnevnt bobestyrer av tingretten, både i dødsboskifte og felleseieskifte.

Eksempler på emner:

 • Ektefellers formuesforhold.
  Det er viktig å kjenne ekteskapslovens regler også når ekteskapet består. Felleseie, gjeldsansvar, delingsregler, pensjonspoeng og private pensjonsordninger angår ektefeller både i "gode og onde dager".
  Delingsreglene ved skilsmisse er kompliserte.
  Selv om ektefellene har felleseie vil det i praksis ofte være aktuelt med skjevdeling av formue som skriver seg fra tiden før ekteskapet eller som partene har mottatt i arv og/eller gave under ekteskapet.
   
 • Ektepakt.
  En ektepakt er en avtale mellom ektefeller om hvordan formuen skal deles ved separasjon og skilsmisse eller når en av ektefellene dør. Ektepakt må opprettes i spesielle former for å være gyldig og bør tinglyses. Vår erfaring er at ektepakt bør inngås med bistand av advokat.
   
 • Testament.
  I loven er ektefeller og barn sikret minstearv og pliktdelsarv. Utover dette kan du selv bestemme hvem som skal arve deg. Hvis du ikke har barn eller ektefelle kan du bestemme ved testament over hele formuen din. Samboere arver ikke hverandre etter loven, og det må derfor opprettes testament for å sikre gjenlevende samboer arv. Dersom du ikke skriver testament, går arven til dine nærmeste slektsarvinger, foreldre eller søsken eller deres barn. Vurderer du å opprette testament, bør du søke advokatbistand. Formreglene er spesielle og arvereglene kan være kompliserte.