Konkursdebitor:
Xland Norge AS 
Org. nr.:
916990847 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-121842KON-KISA/24 
Konkursåpning:
02.09.2020 
Fristdag:
31.08.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
06.10.2020 
Første skiftesamling:
08.10.2020 kl. 12:00 
Midlertidig innberetning:
07.10.2020 
Slutningskjennelse:
02.08.2021