Konkursdebitor:
Viking Bygg Sør AS 
Org. nr.:
997 364 716 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-055793KON-KISA/11 
Konkursåpning:
31.03.2017 
Fristdag:
31.03.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
05.05.2017 
Første skiftesamling:
10.05.2017 kl. 14:00 
Midlertidig innberetning:
09.05.2017 
Slutningskjennelse:
06.08.2019