Konkursdebitor:
Verb AS 
Org. nr.:
974 980 436 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-098154KON-KISA/11 
Konkursåpning:
12.06.2014 
Fristdag:
12.06.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
03.07.2014 
Første skiftesamling:
03.07.2014 kl. 15:00 
Midlertidig innberetning:
 
Slutningskjennelse:
16.11.2015