Konkursdebitor:
Varepartier AS 
Org. nr.:
990 056 234 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-012290KON-KISA/11 
Konkursåpning:
03.02.2016 
Fristdag:
22.01.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
09.03.2016 
Første skiftesamling:
16.03.2016 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
15.03.2016 
Slutningskjennelse:
22.06.2017