Konkursdebitor:
Utsalg Sør AS 
Org. nr.:
997 542 177 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-069013KON-KISA/07 
Konkursåpning:
07.05.2014 
Fristdag:
24.04.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
11.06.2014 
Første skiftesamling:
11.06.2014 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
10.06.2014 
Slutningskjennelse:
14.09.2015