Konkursdebitor:
Upsport AS 
Org. nr.:
912 382 370 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-075271KON-KISA/21 
Konkursåpning:
16.05.2018 
Fristdag:
15.05.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
07.06.2018 
Første skiftesamling:
11.06.2018 kl. 12:15 
Midlertidig innberetning:
08.06.2018 
Slutningskjennelse:
27.04.2020