Konkursdebitor:
Uppstad Transport og Anlegg AS 
Org. nr.:
985 009 716 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-075928KON-KISA/06 
Konkursåpning:
08.05.2017 
Fristdag:
08.05.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
12.06.2017 
Første skiftesamling:
14.06.2017 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
12.06.2017 
Slutningskjennelse:
15.11.2018