Konkursdebitor:
Twist Inn Kristiansand AS 
Org. nr.:
914 268 656 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-200318KON-KISA/23 
Konkursåpning:
23.12.2015 
Fristdag:
16.12.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
28.01.2016 
Første skiftesamling:
01.02.2016 kl. 15:00 
Midlertidig innberetning:
28.01.2016 
Slutningskjennelse:
07.07.2017