Konkursdebitor:
Troms Næringspark AS 
Org. nr.:
912 226 697 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Aust-Agder tingrett  
Saksnummer:
16-026551KON-AUAG 
Konkursåpning:
15.02.2016 
Fristdag:
15.02.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
10.03.2016 
Første skiftesamling:
17.03.2016 kl. 14:00 
Midlertidig innberetning:
16.03.2016 
Slutningskjennelse:
05.04.2016