Konkursdebitor:
Total-Byggservice AS 
Org. nr.:
915 190 685 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-038620KON-KISA/24 
Konkursåpning:
19.03.2019 
Fristdag:
08.03.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
11.04.2019 
Første skiftesamling:
12.04.2019 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
11.04.2019 
Slutningskjennelse:
20.05.2020