Konkursdebitor:
Tolv Bord Drift AS 
Org. nr.:
920 842 526 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-085850KON-KISA/11 
Konkursåpning:
05.06.2019 
Fristdag:
04.06.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
28.06.2019 
Første skiftesamling:
02.07.2019 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
28.06.2019 
Slutningskjennelse:
14.09.2020