Konkursdebitor:
Tønnevold Tokyo AS 
Org. nr.:
983 298 443 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Aust-Agder tingrett  
Saksnummer:
16-030263KON-AUAG 
Konkursåpning:
19.02.2016 
Fristdag:
19.02.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
10.03.2016 
Første skiftesamling:
17.03.2016 kl. 14:00 
Midlertidig innberetning:
16.03.2016 
Slutningskjennelse:
05.04.2016