Konkursdebitor:
Tønnevold Eiendom AS 
Org. nr.:
981 085 000 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Aust-Agder tingrett  
Saksnummer:
16-016087KON-AUAG 
Konkursåpning:
28.01.2016 
Fristdag:
18.12.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
29.02.2016 
Første skiftesamling:
03.03.2016 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
02.03.2016 
Slutningskjennelse:
05.12.2017