Konkursdebitor:
To Fruer AS 
Org. nr.:
994 090 445 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-147092KON-KISA/21 
Konkursåpning:
15.09.2016 
Fristdag:
15.09.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
20.10.2016 
Første skiftesamling:
24.10.2016 kl. 16:00 
Midlertidig innberetning:
21.10.2016 
Slutningskjennelse:
23.10.2017