Konkursdebitor:
TN Gruppen AS 
Org. nr.:
913 388 445 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-143731KON-KISA/24 
Konkursåpning:
09.09.2016 
Fristdag:
08.09.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
17.10.2016 
Første skiftesamling:
19.10.2016 kl. 10:45 
Midlertidig innberetning:
18.10.2016 
Slutningskjennelse: