Konkursdebitor:
The Juice Bar AS 
Org. nr.:
917 212 716 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-171659KON-KISA/24 
Konkursåpning:
26.10.2016 
Fristdag:
26.10.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
28.11.2016 
Første skiftesamling:
30.11.2016 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
28.11.2016 
Slutningskjennelse:
22.06.2017