Konkursdebitor:
Taraldsvik Multiservice AS 
Org. nr.:
916 675 941 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-039659KON-KISA/23 
Konkursåpning:
04.04.2018 
Fristdag:
09.03.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
02.05.2018 
Første skiftesamling:
04.05.2018 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
03.05.2018 
Slutningskjennelse:
01.03.2021