Konkursdebitor:
T.A-Bygg AS 
Org. nr.:
917 533 490 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-053060KON-KISA/21 
Konkursåpning:
18.04.2018 
Fristdag:
06.04.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
22.05.2018 
Første skiftesamling:
25.05.2018 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
24.05.2018 
Slutningskjennelse:
24.02.2020