Konkursdebitor:
Troll T AS 
Org. nr.:
925 178 195 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
22-088875KON-TAGD/TKRI 
Konkursåpning:
12.10.2022 
Fristdag:
13.05.2022 
Frist for anmeldelse av krav:
16.11.2022 
Første skiftesamling:
22.11.2022 kl. 08:30 
Midlertidig innberetning:
16.11.2022 
Slutningskjennelse:
12.12.2022