Konkursdebitor:
Svennevik Panorama AS 
Org. nr.:
990 533 644 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-052953KON-KISA/07 
Konkursåpning:
27.03.2015 
Fristdag:
27.03.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
01.05.2015 
Første skiftesamling:
06.05.2015 kl. 16:15 
Midlertidig innberetning:
05.05.2015 
Slutningskjennelse:
27.06.2016