Konkursdebitor:
Stiftelsen Frivillighetens Hus 
Org. nr.:
994 445 162 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-071852KON-KISA/07 
Konkursåpning:
25.04.2013 
Fristdag:
24.04.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
28.05.2013 
Første skiftesamling:
30.05.2013 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
29.05.2013 
Slutningskjennelse:
12.10.2021