Konkursdebitor:
Startgrill og Pizza Saman Mohsin Hassan 
Org. nr.:
918 990 720 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
21-131622KON-TAGD/TKRI 
Konkursåpning:
11.10.2021 
Fristdag:
17.09.2021 
Frist for anmeldelse av krav:
05.11.2021 
Første skiftesamling:
08.11.2021 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
05.11.2021 
Slutningskjennelse:
24.11.2021