Konkursdebitor:
Spåtind AS 
Org. nr.:
990 264 481 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-161580KON-KISA/07 
Konkursåpning:
03.10.2013 
Fristdag:
02.10.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
04.11.2014 
Første skiftesamling:
05.11.2013 kl. 01:00 
Midlertidig innberetning:
04.11.2013 
Slutningskjennelse:
17.11.2015