Konkursdebitor:
Solbjørg, Hakun John 
Org. nr.:
915 980 848 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-091331KON-KISA/11 
Konkursåpning:
07.08.2018 
Fristdag:
14.06.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
05.09.2018 
Første skiftesamling:
07.09.2018 kl. 08:15 
Midlertidig innberetning:
06.09.2018 
Slutningskjennelse:
13.10.2020