Konkursdebitor:
Sol Vest AS 
Org. nr.:
951 797 030 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
10-001630KON-KISA/22 
Konkursåpning:
14.01.2010 
Fristdag:
22.10.2009 
Frist for anmeldelse av krav:
11.02.2010 
Første skiftesamling:
15.02.2010 kl. 01:00 
Midlertidig innberetning:
10.02.2010 
Slutningskjennelse:
17.06.2016