Konkursdebitor:
Sørli, Tormod 
Org. nr.:
889 894 342 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-031225KON-KISA/23 
Konkursåpning:
06.03.2020 
Fristdag:
25.02.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
14.04.2020 
Første skiftesamling:
16.04.2020 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
14.04.2020 
Slutningskjennelse:
27.04.2021