Konkursdebitor:
Sørlandsreker AS 
Org. nr.:
990 747 733 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-187858KON-KISA/07 
Konkursåpning:
14.11.2013 
Fristdag:
14.11.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
13.12.2013 
Første skiftesamling:
17.12.2013 kl. 01:00 
Midlertidig innberetning:
16.12.2013 
Slutningskjennelse:
17.11.2015