Konkursdebitor:
Sør Skog SA 
Org. nr.:
998 296 838 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-052490KON-KISA/21 
Konkursåpning:
26.03.2014 
Fristdag:
23.03.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
30.04.2014 
Første skiftesamling:
28.04.2014 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
25.04.2014 
Slutningskjennelse:
07.05.2015