Konkursdebitor:
Søgne Bilpleie AS 
Org. nr.:
920 020 070 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-034576KON-KISA/21 
Konkursåpning:
12.03.2020 
Fristdag:
02.03.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
08.04.2020 
Første skiftesamling:
15.04.2020 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
14.04.2020 
Slutningskjennelse:
02.06.2020