Konkursdebitor:
Smått og Godt AS 
Org. nr.:
919 415 606 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
21-011305KON-KISA/24 
Konkursåpning:
22.01.2021 
Fristdag:
21.01.2021 
Frist for anmeldelse av krav:
25.02.2021 
Første skiftesamling:
02.03.2021 kl. 14:25 
Midlertidig innberetning:
01.03.2021 
Slutningskjennelse: