Konkursdebitor:
Skandinavisk Service Allianse AS 
Org. nr.:
984 919 883 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-090403KON-KISA/07 
Konkursåpning:
03.06.2015 
Fristdag:
03.06.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
08.07.2015 
Første skiftesamling:
18.08.2015 kl. 10:45 
Midlertidig innberetning:
17.08.2015 
Slutningskjennelse:
23.11.2016