Konkursdebitor:
Siesta Norge AS 
Org. nr.:
916 127 790 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-034303KON-KISA/24 
Konkursåpning:
01.04.2019 
Fristdag:
01.03.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
30.04.2019 
Første skiftesamling:
02.05.2019 kl. 12:00 
Midlertidig innberetning:
30.04.2019 
Slutningskjennelse:
17.06.2021