Konkursdebitor:
Sia-Km AS 
Org. nr.:
997 824 539 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-038870KON-KISA/24 
Konkursåpning:
05.04.2017 
Fristdag:
06.03.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
02.05.2017 
Første skiftesamling:
04.05.2017 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
03.05.2017 
Slutningskjennelse:
11.10.2017