Konkursdebitor:
Shoplink.no AS 
Org. nr.:
899 668 022 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-105216KON-KISA/11 
Konkursåpning:
28.06.2017 
Fristdag:
28.06.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
07.08.2017 
Første skiftesamling:
14.08.2017 kl. 15:15 
Midlertidig innberetning:
10.08.2017 
Slutningskjennelse:
25.02.2020