Konkursdebitor:
Scandic Agder AS 
Org. nr.:
916 571 747 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-007019KON-KISA/23 
Konkursåpning:
15.01.2018 
Fristdag:
15.01.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
05.02.2018 
Første skiftesamling:
06.02.2018 kl. 11:15 
Midlertidig innberetning:
05.02.2018 
Slutningskjennelse:
26.03.2020