Konkursdebitor:
Retail Norge AS 
Org. nr.:
979 305 516 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-177601KON-KISA/21 
Konkursåpning:
09.12.2014 
Fristdag:
06.11.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
19.01.2015 
Første skiftesamling:
21.01.2015 kl. 11:00 
Midlertidig innberetning:
22.01.2015 
Slutningskjennelse:
20.02.2017