Konkursdebitor:
Retail Eger AS 
Org. nr.:
993 066 524 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-179909KON-KISA/21 
Konkursåpning:
10.11.2014 
Fristdag:
10.11.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
15.12.2014 
Første skiftesamling:
18.12.2014 kl. 11:00 
Midlertidig innberetning:
17.12.2014 
Slutningskjennelse:
22.02.2017