Konkursdebitor:
Ravnebarn AS 
Org. nr.:
912 253 554 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-052507KON-KISA/07 
Konkursåpning:
27.03.2015 
Fristdag:
27.03.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
30.04.2015 
Første skiftesamling:
04.05.2015 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
30.04.2015 
Slutningskjennelse:
11.11.2015