Konkursdebitor:
Rauland Eiendomsutvikling AS 
Org. nr.:
994 461 036 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-004677KON-KISA/21 
Konkursåpning:
10.01.2019 
Fristdag:
09.01.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
08.02.2019 
Første skiftesamling:
12.02.2019 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
11.02.2019 
Slutningskjennelse:
06.08.2019